Daktuinen

Intensief & extensieve groendaken

Groendaken worden opgedeeld in 2 categorieën: een eerste categorie is het intensief groendak. Dit vraagt een intensiever onderhoud. Hieronder vallen bijvoorbeeld de daktuinen, die je net als je gewone tuin moet onderhouden. Snoeien, onkruid wieden, e.a. behoren tot het onderhoudspakket van een intensief groendak.

De tweede categorie zijn de extensieve groendaken. Dit zijn daken die je niet frequent betreedt, enkel voor het onderhoud. Een extensief groendak vraagt minder onderhoud en is beduidend lichter als een intensief groendak.

Voordelen van een groendak

Vandaag renderen heel wat duurzame oplossingen om het energieverbruik terug te dringen. Een groendak is de meest aangewezen en meest efficiënte oplossing om energie te besparen door middel van uw dakbedekking.